top of page

Siste nytt

Søk
  • Forfatterens bildeFixRegnskap

MVA-BREV KOMMER I ALTINN, MEN REGNSKAPSFØRERE FÅR IKKE FULL TILGANG

Oppdatert: 27. jun. 2018

Regnskapsførerne får kun tilgang til varsler om manglende mva-oppgave. Denne begrensningen i tilgang er uholdbar.

Fra 28. juni vil brev i forbindelse med nyregistrering, endring/opphør av registeropplysninger, samt fastsetting og kontroll av mva-melding, bli sendt til den avgiftspliktiges innboks i Altinn.

Enheten vil ikke lenger få brev på disse områdene tilsendt på papir.

Det blir sendt ut varsel via epost eller SMS når enheten har fått et nytt brev i Altinn. Brev som skal varsles, blir varslet til de adressene som er registrert som varslingsadresser på enheten.


REGNSKAPSFØRERS TILGANGER BEGRENSES

Regnskapsfører vil kun få tilgang til varsler om manglende mva-oppgave, inkludert mulig bruk av tvangsmulkt. Også her blir det sendt ut varsler pr epost eller SMS, og da skal varslene også bli sendt regnskapsfører. 

Derimot får altså ikke regnskapsførere tilgang til andre brev relatert til merverdiavgiften, slik som bekreftelse på registrering i avgiftsmanntallet og forespørsler relatert til mva-meldingen. Dette gjelder selv om det er regnskapsfører som har sendt inn Samordnet registermelding og mva-melding. Brev fra Skatteetaten må derfor den avgiftspliktige videresende til regnskapsfører.

Regnskap Norge har bedt Skattedirektoratet om å fjerne begrensningen i tilgang til brevene. Trepartssamarbeidet mellom avgiftspliktig, skatteetaten og regnskapsfører er avhengig av god og effektiv informasjonsflyt, og her står automatiske tilganger basert på regnskapsførerrollene i Altinn helt sentralt.

Vi håper på snarlig svar på vår anmodning. Dersom Skattedirektoratet ikke åpner for full tilgang, mener vi Skattedirektoratet må sørge for utsendelser både pr post og elektronisk i en periode, alternativt avvente iverksettelsen. 

Vi vil informere nærmere så snart vi får tilbakemelding fra Skattedirektoratet.

136 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page